Lantbrukarna i Sydost drabbades hårt av förra årets långvariga torka och 2017 års blöta höst då skördarna blev mycket mindre än under normalår. Det har lett till brist på utsäde för viktiga växtslag som till exempel korn och havre. Ny statistik från Jordbruksverket visar att den svenska spannmålsskörden minskade med 45 % 2018 jämfört med skörden 2017. Detta kan jämföras med en minskning om 28 % i Danmark och 20 % i Finland.

EU-beslutet, som togs den 14 januari innebär ett undantag från regelverket kring användning av utsäde och möjliggör att det utsäde som annars hade använts som till exempel foder nu får säljas för ytterligare en säsongs odling. Det gäller dock endast utsäde som särskilt har fältbesiktigats av Jordbruksverket för detta ändamål.

– Det här var ett högst nödvändigt beslut. Den skörd av spannmål som var avsatt till utsäde blev så liten på grund av torkan i somras, att det inte hade räckt till för sådden nu i vår, säger Fredrik Persson, ledamot i LRF Sydost.

Beslutet är efterlängtat av den svenska utsädesbranschen och lantbrukarna i Sydost, som är i stort behov av utsäde inför kommande säsongens vårsådd, vilken i en del av vår region påbörjas redan i mars.