Carin Svensson och Helené Lantz jobbar med äganderättsfrågor på LRF Sydost. En stor del i deras arbete handlar om att svara på remisser som skickas till regionen. Under året svarade äganderättsteamet på 71 remisser, ett arbete som kan ta upp till ett par veckors arbete beroende på ärendets karaktär. Ett ärende kan handla om allt från en ny kraftledning eller hus som ska byggas på en åkermark, till mer komplicerade ärenden som gäller beslut om naturskydd. I fotspåren av torkan har dock ärenden rörande vattenskyddsområden ökat! Det finns flera anledningar till det. En anledning är att kommunerna vill säkra upp dricksvattenuttaget, en annan är EU:s krav på att alla vattentäkter ska ha godkända vattendomar.

Vi gör analysen att vattenfrågorna kommer att fortsätta dominera under 2019, berättar Carin Svensson. 

Om man sitter på en fråga gällande vattenskydd, äganderätt, intrång eller liknande —vad ska man göra då?

Vi finns här för att hjälpa våra medlemmar, så ring eller mejla! Hellre en gång för mycket än för lite, uppmanar Carin.

Kontakt:
Carin Svensson
Lokalavdelningar och äganderätt 
0733 118 062 0470-703 657 
carin.svensson@lrf.se

Helene Lantz
Skog, vilt och vatten
0470-70 36 55 
helene.lantz@lrf.se