Okej, lika bra att erkänna direkt. Jag har ingen lång erfarenhet av hästar, det är ny mark för mig. Hur hamnade då jag som ansvarig för detta område i Sydoststyrelsen? Ja, det bottnar i min dotters hästintresse som smittat av sig! Hon började i ridskola och snart var första hästen på gården ett faktum. Numera handlar det mest om trav för oss.

Det tog inte lång tid i denna nya värld för att inse att hästbranschen var så mycket mer än vad jag tidigare förstått. Jag förknippade, som många, hästar med hobby. Visst, det är många som ägnar sig åt hästar på fritiden men det skapar även grunden för företagande! Hästen och ägarna skapar tiotusentals arbetstillfällen på landsbygden och bidrar med över 20 miljarder till Sveriges BNP! På köpet får vi öppna landskap, rekreation, engagemang, spänning och livskvalitet, vilket leder till att viktiga samhällsfunktioner kan finnas kvar på mindre orter. I många byar finns det ju idag fler hästar än det finns kor.

Hur ser framtiden ut då och vad kan LRF bidra med? I mångt och mycket delar man samma utmaningar som i de andra gröna näringarna, men man brottas även med en så självklar sak som att bli tagna på allvar och respekterade som seriösa företagare. Att hästen ses som ett sällskapsdjur istället för ett lantbruksdjur försvårar för branschen som helhet, men också för enskilda företagare som får lägga tid och kraft på att försvara och förklara sig. Så nästa gång du ser en häst fridfullt betandes i en hage, tänk ett steg längre! Hästnäringen är större än du tror.

Kontakta mig:
Fredrik Persson,073-3764449