Vad går projektet ”Häst i Sydost” ut på?

—Att ge verksamma inom hästnäringen i regionen hjälp att utvecklas och synas. Målet är att få fler verksamma att se sig själva som professionella företagare som samverkar för att nå framgång, men också att kommunerna förstår att hästnäringen är en del i samhällsutvecklingen. Dessutom skall vi ha hittat de kontaktytor som behövs för att fortsätta påverkansarbetet med regionala och lokala frågor.

Det finns en ny nationell Häststrategi, vad får den för betydelse tror du?

—Den ger de verksamma en handledning och en fingervisning åt vilket håll som man ser hästnäringen skall utvecklas mot. Tillsammans med statistikmodellen ”Hästnäringen i siffror” ger den dessutom de verksamma riktigt bra verktyg som de kan använda i samtal och förhandlingar med politiker och tjänstemän i sin kommun.

Du planerar en branschdag för Hästnäringen, berätta!

—Ja, vi planerar en branschdag för verksamma inom hästnäringen med temat ”Hållbar hästnäring”. Vi som är verksamma har alla möjligheter att välja vilket avtryck vi vill göra till de som kommer efter oss. Branschdagen planeras till den 22-23 mars i Kalmar.

Vad ser du fram emot 2019?

—Jag ser fram emot att få ta del av den utveckling som jag ser hos flera av de företagare som jag möter. Sverige är ett stort hästland och det är fantastiskt att vara en del av utvecklingen.