Bergsstaten är den beslutsinstans som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Under hösten har de fått in sex ansökningar som berör områden i Nybro-, Högsby-, Uppvidinge-, Hultsfred- och Vetlanda kommun. 

En ansökan om undersökningstillstånd betyder att ett bolag vill få tillåtelse att undersöka marken i området för att se om de hittar önskade mineraler. Dessa är kolbolt, guld, silver, koppar, zink, bly och nickel. Om så är fallet går de vidare med en ansökan om mineralbrytning.

På grund av olämpligheten med mineralbrytning i det småländska natur- och kulturlandskapet har LRF Sydost agerat i frågan med en skrivelse till Bergsstaten.

Värdet av denna jord- och skogsbruksmark är nämligen högt utifrån det allmänna intresset, och en mineralbrytning kan även ha negativ påverkan på vattentillgångar och dricksvatten i området. 

Vi kommer att fortsätta bevaka frågan och beslut som tas, samt informera dig som medlem hur du kan agera om ansökan beviljas.

Uppdatering:  Rydet nr 1, har fått godkänt för undersökning och LRF kommer att kalla till medlemsmöte och ta fram mall för överklagan.

På gång: Medlemmar i Vetlanda, Högsby, Nybro, Uppvidinge och Hultsfreds kommuner har blivit kallade till Informationsmöte
Tid: Fredagen den 8 februari kl. 15.00 - 16.30 
Plats: Åseda Folkets hus  

Viktig information till dig som drabbas och finns inom områdena.

Följande områden är berörda:

  • 200-858-2018: Blåsmålen nr 1, Hultsfreds och Vetlanda kommuner
  • 200-859-2018: Ekebo nr 1, Nybro och Uppvidinge kommuner
  • 200-860-2018: Odensås nr 1, Hultsfreds kommun
  • 200-861-2018: Fagerhult nr 1, Högsby och Uppvidinge kommuner
  • 200-862-2018: Skinberga nr 1, Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner
  • 200-863-2018: Rydet nr 1, Uppvidinge och Vetlanda kommuner

Vid frågor, kontakta:
Carin Svensson, ansvarig äganderätt LRF Sydost
0733 118 0620470-703 657 
carin.svensson@lrf.se