När torkan var ett faktum agerade kommungrupperna snabbt. Vad arrangerades?

1. Politikerträffar
X. Torkamöten
2. Kommungruppsmöten

Ett av LRF Sydosts allra viktigaste arbeten är att bevaka våra medlemmars intressen. Hur många remisser från företag & myndigheter har LRF Sydost svarat på under året?

1. 98 remisser
X. 43 remisser
2. 68 remisser

LRF Sydost arbetar aktivt med regionala livsmedelsstrategier. Vad är huvudfokus?

1. Att öka vår självförsörjningsgrad på livsmedel
X. Att öka livsmedelsproduktionen
2. Båda två ovanstående

Svaren hittar du i verksamhetsberättelsen, klicka här!