Ni kan läsa här i de två artiklarna till höger/nedan - om två mycket innovativa företagare som har skapat sig möjligheter, utifrån nischad kunskap, goda samarbeten och en gedigen entreprenörsvilja! De har använt sig av modern teknik, som anpassats till just deras förhållanden och möjligheter.

Att våga, att vilja, att kunna skapa sig en näringsmöjlighet utifrån det som är min tillgång, min kunskap och få det att bli ett företag med tillväxt!
I arbetet med våra regionala livsmedelsstrategier i Sydostområdet liksom i den nationella så är innovation en stor och viktig del.

Vi har som kultur haft lätt att anamma nya smaker, vi har en nyfikenhet på spännande livsmedel som vi kan ha sett eller smakat i andra kulturer—allt ifrån korvens intåg på 1600-talet till pizza, hamburgare på 60–70-talet och dagens olika moderna inslag. Mat är spännande, nödvändig och i dag också mer och mer en del av vår livsstil och identitet.

Så utifrån ett kundperspektiv och också livsmedelsstrategin, finns det ett stort intresse för att ”våra” företagare kan odla, producera, utveckla fler livsmedel och innovativa lösningar. Både för fler produkter, fler smakupplevelser, skapa arbetstillfällen och också på sikt höja vår självförsörjningsgrad.

Vi har flera företagare som är föregångare inom sina olika områden, som gör fantastiskt bra produkter och också hittar sin marknad — men mer och fler behövs!

LRF Sydost sitter med i alla våra regionala livsmedelsstrategiarbeten och vi ser att intresset för frågorna får skjuts på många olika sätt. Ju mer man pratar om mat, livsmedel och dess produktion, skapar det intresse och engagemang. Våra frågor som vi värnar om blir viktiga för fler, och fler förstår värdet av svensk produktion, vilket är en av de viktigaste delarna i våra regionala strategier.

Stolthet för de livsmedelsprodukter vi har och för de kompetenta företagare som producerar dem, är något vi ska vårda. Mat engagerar och berör!

Kontakta mig:
0480-49 64 06
rose-marie.winqvist@lrf.se