Det starka ledljuset sticker i ögonen när Daniel Nyman och Sanna Lundgren öppnar dörren och visar in i det tempererade växthuset. Här är det varmt och gott, och bönor i långa rader sträcker sig mot ljuset. Paret har just flyttat till trakten, från Malmö. Redan därifrån kunde de se hur plantorna växte, kolla temperatur, PH-värde, näringstillförsel, ljus och luftfuktighet utan att själva vara på plats—via mobilen! Deras kollega Lukas Arvidsson i Stockholm utvecklade nämligen en applikation som gör detta möjligt.

Ännu så länge är produktionen i sin linda. De har valt att nischa sig på proteiner från växtriket, något som de själva tycker ligger i tiden.

-  Det svåra är att det tar en sådan tid att testa vilken bönsort som funkar bäst, säger Sanna.

De hoppas kunna nå tillräckligt stor skörd per omloppscykel för att kunna få ihop ekonomin. När de fått rullning på produktionen är tanken att en person ska kunna jobba heltid med odlingarna, och den långsiktiga planen är att anställa.

-  Vi hoppas sätta check på alla parametrar till våren och om det bär sig så vill vi ha en betydligt större produktion på upp till 500m2, berättar Daniel.

Reaktionerna på pilotprojektet har varit mycket positiva. Odlingsboxen gör det möjligt att strunta i årstiderna. På ett miljövänligt, innovativt sätt kan de leverera färska, lokalproducerade bönor till butik året om.

Nya produktionssätt och ökad lokal produktion passar väldigt väl in i Kronobergs livsmedelsstrategi.