Till regionstämman i Sydost den 26 mars har valberedningen lagt följande förslag på styrelsemedlemmar:

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5-11 ledamöter.
Regionförbundsstämman föreslås besluta att regionstyrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive en ordinarie ledamot från LRF ungdomen.

Regionförbundsstämman föreslås att besluta för mandatperioden 2018-2020:

  • Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik ( omval 2 år)
  • Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona ( omval 2 år)
  • Christian Horn, Växjöotiens, Växjö ( omval 2 år)
  • Camilla Hilmersson, Älmeboda, Tingsryd ( omval 2 år)
  • Eleonor Nilsson, Södra Vi­Djursdala, Vimmerby, fyllnadsval på ett (1) år för Magnus Alvelid som önskat avgå under mandatperioden.
  • Ungdomsrepresentanter enligt förslag från LRF Ungdomen
  • Fredrik Olsson, Sydöstra Öland, Mörbylånga, Ordinarie (1 år)
  • Håkan Pettersson, Torhamn, Karlskrona, Suppleant (1 år)

Protokollet från valberedningen hittar du här och i filen till höger/nedan. 

En presentation av de nya ledamöterna kommer i nästa vecka.