Kommungruppernas arbete 2018

2018 var både valets och torkans år och det första som ska nämnas är kommungruppernas fantastiska arbete inom båda områdena. Under vårmånaderna anordnade nästan alla av Sydosts kommungrupper politikerträffar med respektive kommuns politiker. Ofta som ett oförglömligt möte ute i verkligheten, där effekterna av olika politiska beslut kunde åskådliggöras på ett mycket konkret sätt. Sen kom torkan, och redan i början av juli såg alla att det här kunde bara sluta på ett sätt. LRF:s kommungrupper såg sitt uppdrag snabbt och samlade medlemmarna till ”torkamöten” där en gemensam bild av situationen förmedlades och där branschens alla aktörer deltog med råd. Det är verkligen när det krisar som LRF visar upp sin bästa sida. Mer än 1400 medlemmar i Sydost deltog.

Remisser, remisser, remisser

Ett av LRF Sydosts allra viktigaste arbeten är att bevaka våra medlemmars intressen gällande äganderätten. Under 2018 har vi svarat på 68 remisser från olika myndigheter och företag. Det kan handla om att bygga en ny kraftledning, att utöka strandskyddet, byggnationer på åkermark och beslut om skyddad natur. Efter att en remiss är besvarad bevakar vi beslutet och är vi inte nöjda så överklagar vi. Kampen fortsätter!

Livsmedelsstrategierna i Sydost och offentlig upphandling

I Sverige har vi antagit en nationell livsmedelsstrategi där det står att vi bl.a. ska producera mer mat och att vi ska öka vår självförsörjningsgrad. I alla tre län har vi ökat intensiteten i arbetet tillsammans med respektive länsstyrelse och region.

Kalmar var först ut i landet med att anta en regional livsmedelsstrategi och vi har arbetat med den i tre år. Under 2018 har vi bland annat genomfört ”Exceptionell råvara” – ett utvecklingsprojekt för får- och lammkött i samarbete med kockar och livsmedelsproducenter. Ett unikt projekt.

I Kronoberg har arbetet tagit fart och flertalet aktiviteter har genomförts. I Blekinge klubbades beslutet i april 2018 och ett förslag på handlingsplan är framtagen.

För att öka andelen svenskproducerad mat som vi förser våra barn, gamla och sjuka med arbetar vi även tillsammans med upphandlingsmyndigheten med offentlig upphandling.

Där sätter vi punkt för 2018 och ser fram emot ett produktivt och framgångsrikt 2019!

Text: Sarah Ejermark