Enligt mig så är det bara LRF som driver de gröna näringarnas frågor om äganderätt, infrastruktur och andra viktiga landsbygds- och företagarfrågor och LRFs framgångar bygger på att vi är många som står bakom påverkansarbetet och att vi är aktiva, engagerade och följer med i tiden om vad som behöver göras för att förändra och förbättra villkoren för de gröna näringarna och alla som jobbar där.

Därför måste vi vara med och bestämma riktningen på LRFs arbete.

ALLA medlemmar har möjlighet att påverka riktningen genom att skriva motioner. Är det något du vill förändra eller inte är nöjd med? Vad brinner du för? Är det hur vi ska få förenklingar i regelverk för att kunna producera mer mat i Sverige? Är det hur vi ska göra det lättare för ungdomar att starta lantbruk? Är det vildsvinen? Ge inte bort din rättighet att påverka. Ta din skyldighet att påverka.

Jag själv är just nu engagerad i vildsvinsfrågan och min lokalavdelning har bland annat skrivit en motion om den problematiken. Jag hoppas att vildsvinsmotionerna skall leda till något positivt, för bättre samverkan och förståelse för de stora problemen och hoten som vildsvinen är mot livsmedelsproduktionen i vårt land.

Stefan Runesson
Ordförande Bergunda LRF