Som ett komplement till andra avtal som LRFs medlemmar kan använda i sina verksamheter finns nu även ett avtal som reglerar turismverksamhet.

Vissa kommersiella aktörer vill komma åt naturen och skogens värden, utan att ens informera den som äger marken om att de tänker bedriva verksamhet där. Det tycker LRF är fel. Om man vill förlägga verksamhet till någon annans mark måste det baseras på dialog, samråd eller avtal med den som äger marken.

Exempel på kommersiell verksamhet är:

  • Turistföretag som återkommande besöker samma marker.
  • Storskalig kommersiell bärplockning.
  • Ridskolor eller uthyrare av boxplatser för hästar som saknar egen mark för hästarna att rida på.

Klicka här för att läsa mer om hur LRF ställer sig i frågan och för att ladda ner avtalet!