Därför arrangeras nu tre medlemsträffar med tema vildsvin.

Fälltillverkare Panthera ger sina bästa tips och visar upp fällmodeller.

Fredrik Persson, regionstyrelsen LRF Sydost och Helene Lantz, verksamhetsutvecklare
skog & vilt i LRF Sydost, medverkar med information från LRF.

Ta chansen att ställa dina frågor om vildsvin och fällfångst!

Välj mellan tre tillfällen:

Torsdagen den 4/4 kl. 17.00-19.00
Nöttja bygdegård, Hamneda

Fredagen den 5/4, kl. 15.00-17.00
Folkhögskolan, Bräkne Hoby

Lördagen den 6/4, kl. 10.00-12 .00
Tingsryds Resort

Anmälan senast den 2/4 till medlemsservice@lrf.se eller tel. 0771-18 08 11

Vi bjuder på fika!

Fälltillverkaren finns också på viltdag på Rugstorps gård. 7/4 Kl. 10-13. Arrangeras av: Bäckebo-Kråksmåla LRF.