Maskinring Småland upprätthåller idag ett resursregister över lantbrukarnas gödseltunnor och även andra resurser som kan användas för att hjälpa bland annat räddningstjänsten vid t.ex. vattentransporter/släckningsarbete men även efterbevakning. Men registret behöver uppdateras och förnyas.

Därför behöver Maskinring Småland hjälp med att inventera vilka resurser som finns med grundläggande information om lantbruksföretagen.

Vi skulle vilja att Ni klickar på länken och fyller i och skickar in nedanstående enkät. Alla uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Här är länken till enkäten - den tar bara ett par minuter att fylla i.


Har du frågor kring enkäten eller Maskinring Småland kontakta Peråke Nilsson på info@mrsmaland.se.

Tack på förhand!