Regelverk, skottpengar och fällor

-        LRF riks arbetar bland annat med att påverka politikerna att genomföra lättnader i regelverk för användning av hjälpmedel för jakt, samt enklare regler vid försäljning av vildsvinskött - men det tar tid att fatta beslut.

-        En annan återkommande stämmofråga är skottpengar. Det har motionerats om det här på flera riksförbundsstämmor och svaret har alltid blivit - Vart ska pengarna komma ifrån och vem ska ha skottpengen, markägaren eller jägaren?

-        Användande av vildsvinsfällor och dess regelverk måste förändras. Fällor är en metod för att minska skador i jordbruksmark. Kunskapen kring fällfångst måste öka och fällor måste bli en naturlig åtgärd för att minska skadorna. LRF Sydost kommer att under våren att bjuda in till fällfångstutbildningar på flera platser i regionen.

Vem har ansvaret?

Den stora skadeökningen skapar stor uppgivenhet hos brukaren, vilket är fullt förståeligt! Frågorna som ställs är: Hur ska vi lösa situationen?  Vem har det yttersta ansvaret för jakten på fastigheten?

Svaret på hur vi bäst ska lösa situationen är det som vi kommer att ha uppe under motionsbehandlingen på stämman, men svaret på frågan om vem som har det yttersta ansvaret ligger i äganderätten. Det är markägaren som i sitt ägande även har jakträtten, om man inte valt att upplåta jakten till någon annan. Därför är det viktigt och vi arbetar ständigt med att stärka markägaren i sin roll och betonar vikten av att skriva avtal om jakten. Det är i avtalet du kan påverka hur jakten ska gå till på din fastighet och det är du som markägare som bestämmer riktningen.

Kom och prata med mig och Ulf Rosander på vårt frågetorg på stämman. Väl mött!

Helene Lantz
Skog- och viltansvarig LRF Sydost