Det är totalt sex stycken områden som berörs (se karta).

  • 200-858-2018: Blåsmålen nr 1, Hultsfreds och Vetlanda kommuner
  • 200-859-2018: Ekebo nr 1, Nybro och Uppvidinge kommuner  (godkänt)
  • 200-860-2018: Odensås nr 1, Hultsfreds kommun
  • 200-861-2018: Fagerhult nr 1, Högsby och Uppvidinge kommuner (godkänt)
  • 200-862-2018: Skinberga nr 1, Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner (godkänt)
  • 200-863-2018: Rydet nr 1, Uppvidinge och Vetlanda kommuner (godkänt)

Det är inte säkert att du som markägare/sakägare har fått kännedom om detta då det i många fall endast informeras om ärendet på bergsstatens hemsida eller notis i en lokaltidning.

Vad har hänt hittills?

Bolaget Rolling Roads Resources LTD har i september 2018 ansökt om undersökningstillstånd på ca 50 000 ha i mittersta Småland. Detta berör de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro.

Det är också flertalet av områdena som nu har fått en godkänd ansökan om undersökningstillstånd.
Områdena det gäller är Ekebo nr 1 (bifogad fil) , Fagerhult nr 1 (bifogad fil) , Skinberga nr 1 (bifogad fil) och Rydet nr 1. (uppdaterad senast 2019-02-11)

Det är viktigt att förtydliga att alla inte har fått denna information till sig, att områden numera är godkända. De har endast delgivits på bergsstatens hemsida och i lokaltidningar. De som befinner sig inom området Rydet nr 1, ska dock har fått information via post.

Det finns nu möjlighet för sakägare och markägare att överklaga om så önskas.
LRF erbjuder sina medlemmar två olika mallar för att kunna överklaga. En enklare mall som man själv enkelt kan fylla i uppgifter i och sedan en lite större och djupare mall som man kan ta del av om man anlitar ett juridiskt ombud (LRF Konsult).

Inom de tre områdena Ekebo nr 1, Fagerhult nr 1 och Skinberga nr 1 har man fram till den 11 mars på sig att överklaga. De som tillhör området Rydet nr 1 har tre veckor på sig att överklaga från det att man har skickat in sitt delgivningskvitto.

Om man har fått ett delgivningsbrev så har man tre veckor på sig att överklaga.

Hör av er till carin.svensson@lrf.se om ni har frågor om mallarna eller om ärendet i sin helhet.