Nu händer det saker i Blekinges ”Mat- och livsmedelsstrategi”. I Blekinge är det länsstyrelsen som är sammanhållande för arbetet och de har just anställt Josefin Bjurman att leda arbetet vidare.

Syftet med en regional mat- och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för företagen inom näringen i Blekinge. Att lyfta fram medvetenheten kring det som produceras, skapa förutsättningar att öka hållbar produktion och konsumtion av livsmedel producerade i länet samt använda vår lokala mat som en reseanledning.

Vad är det viktigaste med ”Mat- och livsmedelsstrategin” för dig Josefin?

-        Jag vill trycka på vikten av att strategin inte blir ett fint dokument som samlar damm. Jag ser den som en vägvisare som pekar ut målen vi ska jobba emot och det är viktigt att den leder till insatser som kommer näringen tillgodo.

Jag har som ambition att saker ska hända, inte bara att det ska låta fint, säger Josefin Bjurman, länsstyrelsen i Blekinge.

Många projekt har genomförts

Strategin antogs i sin helhet i april 2018 och det har hänt mycket sen dess. Under hösten togs det fram en populärversion av strategin och ett förslag på handlingsplan.

Men det har också genomförts flertalet projekt inom strategin under 2018 för de två miljoner som alla regioner i landet har fått. Här kan du läsa den rapport som Region Blekinge sammanställt – det finns många intressanta projekt och en hel del att arbeta vidare med. Vad sägs om att odla fisk på land?

Terroiratlas för Blekinge

Ett arbete har också inletts för att ta fram en Terroiratlas för Blekinge. Den beskriver förutsättningar och möjligheter utifrån kultur, historia, natur mm att producera mat och livsmedel i länet. Den beskriver vad man har ätit, odlat och producerat. I atlasen finns också historier och möjligheter som vi kan använda i dagens livsmedelsutveckling. Atlasen beräknas vara klar till sommaren 2019. En terroiratlas har tidigare tagits fram för Småland/Öland och en för Stockholm.

Vad händer nu?

Det finns en arbetsgrupp och en styrgrupp där länsstyrelsen, region Blekinge och LRF Sydost medverkar och i början av januari bjöd de in till ett möte för att samla fler intressenter som vill vara med och jobba med frågorna. Fler som ser betydelsen av att frågorna lyfts och inser betydelsen av livsmedelsnäringen.

Det planeras också för en dag, (eventuellt i juni) som just nu har namnet ”Rådslag” och där diskuteras vad som gjorts i det samlade arbetet och vad man från olika håll tycker behöver göras framåt.

Är du intresserad av livsmedelsproduktion i Blekinge? Kontakta Josefin Bjurman på länsstyrelsen i Blekinge josefin.bjurman@lansstyrelsen.se eller Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost rose-marie.winqvist@lrf.se

 

Ur Mat- och livsmedelsstrategin för Blekinge

Blekinge har goda förutsättningar för att bidra till en globaliserad och klimatsmart livsmedelsproduktion. Det kräver dock ett förstärkt arbete med att utveckla livsmedelsproduktionen inom flera områden. Här kommer både klimatarbete, ökad biologisk mångfald, minskad övergödning, minskad spridning av miljögifter samt vattenförsörjning för odling och skydd av dricksvatten att spela en stor roll för framtiden.

Kul fakta: Terroir (tärroar) är ett franskt uttryck som kommer från ordet terre, "land". Det uttrycker olika karakteristiska kvalitéer kring en specifik plats så som geografi, geologi och klimat och hur dessa interagerar med exempelvis växters genetik eller framställning av matvaror. Begreppet inkluderar även platsens traditioner och kultur. Begreppet används främst inom jordbruket för produkter så som vin, kaffe, te, choklad, humle, tomater, jordgubbar, vete, te etc. Löst översätt kan terroir översättas som "Platsens känsla" som fås ut platsens alla olika karaktärskapande kriterier.