Pengar kvar till investeringsstöd och startstöd i Kronoberg

Det finns mycket pengar kvar för investeringsstöd hos länsstyrelsen i Kronobergs län.

Så mycket att man tror, att allt inte kommer att gå åt. Därför kommer man att fördela över pengar till startstöd som annars hade varit slut. Ansökningar om startstöd och investeringsstöd poängsätts och för att bli stödberättigad måste man komma upp i viss lägsta poäng. För att få mer information kontakta länsstyrelsen i Kronoberg.

I och med att nästa programperiod för landsbygdsprogrammet ser väldigt oklart ut (i och med bland annat Brexit) och riskeras försenas så vet man inte heller om det kommer finnas samma möjlighet för investeringsstöd under nästa period. Därför bör man passa på nu.

För mer information och kontaktuppgifter till länsstyrelsen - klicka på länken!

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/jordbrukarstod.html