Motioner till riksförbundsstämman:

1 Minska vildsvinsstammen!
2 Stoppa vildsvinsinvasionen nu!
5 Vildsvin
7 Vildsvinsproblematiken
8 Viltet i skogs och mellanbygder
9 Ljuders sista mjölkbonde
10 Flödet i större vattendrag
14 Klimatdebatten
17 Vad är det man lär sig om svensk jord
18 Sätt stopp för ligorna
19 Ändring av grundlagen

Skrivelser till riks:

6- Håll ned viltstammarna
12- Dieselskatt

Motioner där åtgärder ska ske på regional nivå:

12 Dieselskatt
(LRF Sydost fortsätter att lyfta frågan om sänkt dieselskatt vid alla möten med riksdagspolitikerna)

15 Klimatet
(Regionstyrelsen tar uppdraget att klimatdebatten ska prioriteras och sättas högt på agendan.)

20 Fastighetsägaren och minerallagen
(Regionstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med regionala riksdagsledamöter och bjuda in dem till ett möte gällande prospektering och minerallagstiftning)

21 Strandskydd och äganderätt
( Regionstyrelsen fortsätter ha kontakt med högsta ledningen hos våra tre länsstyrelser under 2019 gällande strandskyddsfrågorna, regionstyrelsen arbetar vidare med strandskyddsfrågorna hos våra kommuner tillsamman med våra kommungrupper)

Val av regionstyrelse och ordförande

Stämman gick på valberedningens förslag till val av ledamöter i regionstyrelsen. Håkan Lundgren fick fortsatt förtroende som ordförande för LRF Sydost. Nyinvalda i styrelsen är Eleonor Nilsson (fyllnadsval 1 år), Fredrik Olsson (ungdomsrepresentant ordinarie1 år) och Håkan Pettersson (ungdomsrepresentant suppleant 1 år).

Magnus Alvelid tackades av för sin tid i styrelsen, tillsammans med LRF Ungdomsrepresentanterna Therese Stjärnkrans och Ellen Olovsson. 

Regionstyrelsen 2019 består av: 
Håkan Lundgren, ordförande
Mikaela Jonsson, vice ordförande
Per-Göran Sigfridsson
Fredrik Persson
Christian Horn
Camilla Hilmersson
Eleonor Nilsson
Fredrik Olsson
Håkan Pettersson

Här kan du läsa mer om motionerna som behandlades och se stämmohandlingarna i sin helhet.