Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan på länkarna nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Betesförmedling Kronoberg

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/betesformedling.html

Betesförmedling i Kalmar

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/betesformedling.html