Redan sedan den 24 april har länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Blekinge gått ut med riktlinjer för hur eldning får ske och idag går även länsstyrelsen i Kalmar ut med sina direktiv.

Nedan kan du läsa vad som gäller i just ditt län:

Jönköpings län

Kronobergs län

Blekinge län

Kalmar län

Vad kan du göra i förebyggande syfte?

Det är viktigt att vara medveten om att det även finns risker med att hantera skogsmaskiner och annat som kan slå gnistor. Iaktta största försiktighet och se till att ha fungerade brandsläckare i traktorn och på maskinerna. Hellre en för mycket än en för lite.

Placera svämtunnor med vatten eller gödsel på strategiska platser för att släcka bränder. Gödsel släcker effektivt. Berätta för grannen att din tunna är fylld och var den står om olyckan är framme.

Har du anmält dig till Maskinringens register? Om inte klicka på länken nedan: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sydost/2019/03/inventering-av-resurser-for-samarbete-med-raddningstjansten/?fbclid=IwAR1O-tcWc6cFK1ZHq-H5i3yuygGJanLgE-7cd42BGt1ZXpgJPf9_1JNXcqo