Glidit under radarn

- Hästnäringen har glidit under radarn ett bra tag nu vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete, säger Margareta Bendroth från Hushållningssällskapet. Vi måste börja vända blicken inåt och titta på våra egna verksamheter. Hur påverkar hästen och våra verksamheter klimatet och miljön och hur blir vi påverkade av klimatförändringarna, till exempel i vattenfrågan?

Näringsläckage

Ett exempel är hur hagarna är utformade och belägna med tanke på näringsläckage ut i vattendrag. Det här är ingenting som vi hästföretagare har behövt tänka på så mycket tidigare, men det är en fråga som lantbrukare inom de traditionella djurgårdarna har stenhårda kontroller på regelbundet. Med den stora ökning av hästar i landet som vi nu har sett så blir det även inom denna näring en allt större och viktigare fråga. Nina Nilsson från Länsstyrelsen i Kalmar och Greppa Näringen förklarade bland annat att vi behöver ha ”hårdgjorda” ytor kring till exempel utfodringsplatser där upptrampad mark är vanligt. Vi behöver helt enkelt tänka till hur vi ska förhindra näringsläckage av fosfor och kväve i våra hästhagar.

Hästarna påverkar vår omgivning, både i positiv riktning men i vissa delar också åt det negativa hållet och det behöver vi bli mer medvetna om samt åtgärda och hantera denna negativa påverkan. Rådgivning och hjälp i denna fråga finns att få även för hästverksamheter, bland annat genom Greppa Näringen.

Hållbar hästnäring - ur ett klimat- och miljöperspektiv

Camilla Välimaa från Hållbar Häst gav oss en insyn i hur klimatförändringarna ser ut på global nivå och hur allas arbete är viktigt för att förbättra och påverka utvecklingen i positiv riktning framtiden. Hon fick oss bland annat att se hur vår konsumtion har förändrats. Hur vi, när vi går ut i stallet många gånger lämnar vårt miljötänk innanför dörren till huset för att i stallmiljö blir storkonsumenter av till exempel täcken och schabrak till hästarna, av lädervaror som vi inte vet hur de tillverkats eller var de kommer ifrån och hur vi har gått från att använda avlagda kläder som bra stallkläder till att köpa kläder för stallbruk som är ibland både finare och dyrare än de vi använder till vardags.

Det var viktiga och nödvändiga ögonöppnare. Camilla lotsade oss vidare in i tanken och insikten att hästen är en planetskötare, om vi ger den rätt förutsättningar. Här kan du se en film med Camillas ord och tankar.

Smarta lösningar

Under våra dagar i Kalmar hade vi några exempel på verksamheter som hade arbetat med olika lösningar och vi hade också tagit in exempel från lantbrukssidan som ligger långt före oss i utvecklingen av såväl miljötänk som lönsamhetstänk.

Från Nöbble gård i Rockneby kom Lennart Svenzén och presenterade de lösningar som man gjort på sin gård. Nöbble gård som för övrigt har utsetts till Sveriges modernaste gård. Nöbble gård prisas för sina ovanliga och smarta lösningar när det kommer till energi och design.

Från Stall Kvickstorp kom Leif Lourié och visade på vilket sätt de samlar upp regnvattnet från ridhustaket och vattnar underlaget i ridhuset. Vatten är både dyrt och på många platser i landet en bristvara så det finns all anledning att följa de tips som Leif så generöst delade med sig av. Stall Kvickstorp vann 2018 års Lövsta Future Challenge hållbarhetspris för sin smarta lösning.

Arbetssättet Lean - även för hästföretagare

Lean är en arbetsmetod som är utbredd inom såväl industrin som inom lantbruket men inte så vanligt inom hästnäringen. Det handlar om att jobba smart. Vad lägger vi tid på? Vad är kunden beredd att betala för? Här finns många resurstjuvar att hitta att vi kan utveckla mycket inom vår näring för att se till att vi gör rätt saker, att rätt person används på rätt ställe och att vi faktiskt börjar med frågan vad kunden vill ha och är beredd att betala för. Nyttigt och en ögonöppnare för många.

Kvalitetssäkrad hästnäring

Dagarna avslutades på lördagen med att Erica Lindberg, LRF Häst initierade den nya kvalitetssäkring av hästverksamheter som tagits fram. Denna kvalitetssäkring innefattar alla de delar som vi berörde under dagarna och blev på det sättet en bra avslutning på träffen. 

Häst i Sydost kommer inom ramen av projektets syfte och mål att under 2020 arrangera ytterligare en branschdag.