LRF Sydosts vice ordförande Mikaela Johnsson, från Ågård utanför Ljungby, föreslås som ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Mikaela Johnsson är utbildad lantmästare. Sedan 2007 driver hon familjeföretaget tillsammans med maken Christian och 2,5 anställda. Ågårds lantbruk omfattar 190+ hektar åker och vall och 400 hektar produktiv skogsmark.

– I vårt företagande tror vi på idén att ha flera ben att stå på.  Vi har 250 suggor, 400 slaktsvinsplatser och även ett vilthägn med både mufflon och dovhjort.

Mikaela Johnsson kommer att kvarstå som vice ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse, där hon byggt upp ett starkt kontaktnät. Hon tycker att Sveriges bönder har ett fantastiskt läge just nu.

- Jag tycker det ska bli otroligt spännande och jag ser på uppdraget med en otrolig ödmjukhet, säger Mikaela.

- Det kommer att bli ett bra komplement till mitt arbete i Sydost. Jag kommer att kunna använda mig av alla de erfarenheter jag har från regionen och arbetet tillsammans med alla duktiga förtroendevalda och medlemmar. Samtidigt som jag kommer att kunna föra talan för Sydosts frågor. 

- Fördelen med att arbeta i Sydost är ju vår bredd av olika frågor i och med att vi är en så stor region. Vi har kustlandskap med sina specifika frågor, vi har tung livsmedelsindrustri kombinerat med småskalig matproduktion, skog och hästnäring.

När det gäller företagandet vill Mikaela fortsätta arbetet för att förutsättningarna och konkurrenskraften förbättras.

– Det är viktigt att vi kan tjäna pengar på vårt företagande inom lantbruket. Våra förutsättningar styrs av politikerna och då är det viktigt att besluten tas på vetenskapliga grunder.

Vattenfrågan, men förväntade svängningar av både regn och torka, är ett annat prioriteringsområde. Det handlar om lösningar som säkrar tillgången till vatten samtidigt som vattnet måste fås undan vid regnperioder.

Vad ser du som styrkan hos LRF?

­– Tillsammans blir vi många och starka. Vi har både bredden och helheten inom våra frågor och LRF är en organisation med gott anseende och högt förtroende hos politiker.

Mikaela Johnsson, som föreslås ersätta Sara Helgstrand som avsagt sig omval, har flera olika förtroendeuppdrag. Förutom vice ordförande-rollen i LRF Sydost är hon, ledamot i både Sveriges Livsvinsproducenter och i Lagans vattenråd. Invalet i förbundsstyrelsen sker på LRFs riksstämma i maj.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning tel 08-787 57 77