Vad ska vi rösta om?

Vi ska rösta in vilka EU-parlamentariker som vi vill ha från Sverige in i EU parlamentet i Bryssel. EU parlamentet går att jämföra med vår riksdag här i Sverige. Det vill säga, parlamentet består av olika människor med olika partitillhörighet och som arbetar för olika typer av politiska intressen från alla EUs medlemsländer. I dag har EU parlamentet 721 platser. (Om Brexit händer kommer det att finnas 705 platser).

Sverige har totalt 20 platser att fylla i parlamentet. Dessa 20 platser är såklart viktigt att vi fyller med personer som vill jobba för de frågorna som vi inom de Gröna näringarna anser är viktiga. Och för att nå dit behöver vi tillsammans gå och rösta. (Om Brexit genomförs har Sverige 21 platser).

En EU parlamentariker väljer det utskott hen vill påverka i

Alla parlamentariker tillhör ett parti där de har sina värderingar och kommer då att rösta efter sin partitillhörighet. Samtidigt så får man som parlamentariker välja ett utskott att arbeta i och det väljer man efter sina personliga hjärtefrågor.

Rösta informerat

Det är därför viktigt att vi, innan man går och röstar, har gjort en granskning av vad både de olika partierna vill arbeta för nere i Bryssel men också vilka hjärtefrågor som respektive person vill arbeta lite extra för nere i Bryssel. Om man väljer att inte kryssa en specifik person på valsedeln så lägger man automatiskt en röst på den första personen på valsedel, men frågan är då vill hen arbeta för de gärna näringarna och dess förutsättningar?

Klicka här för att komma till samlingssidan för EU valet 2019!

 

Låt Carin guida dig till EU valet 2019 i de två filmerna som ligger i nyheten!