Vad är den största utmaningen för hästnäringen framöver?

Vi behöver lära oss att samverka med andra branscher för att få en högre acceptans och inte bara bli betraktade som en hobbyverksamhet. Men med det kommer också att vi behöver ta ansvar för och utveckla våra verksamheter på samma sätt som andra lantbruksföretag.

Vilka områden är det viktigt att utveckla?

Bland annat vår miljö- och klimatpåverkan. Är det okej att ha små söndertrampade hagar med högt näringsläckage till exempel? Var köper vi vårt foder? Är det nödvändigt att ha ett specialproducerat foder från en annan kontinent? Ett annat område är vår arbetsmiljö i stallarna. Vi har och har haft en stenåldersmiljö i alla år och det sliter på kropparna. De nya som vi vill rekrytera till näringen vill inte jobba som vi har gjort. Här har vi mycket att lära från andra lantbruksföretag som redan har kommit långt på den resan.

Vad är den största skillnaden vi kommer att se inom hästnäringen om 20 år?

Att vi är en etablerad och respekterad näring med stor medvetenhet om vår påverkan på bl.a. miljön, både positivt (t.ex. att hästen kan hålla våra marker öppna) och negativt (t.ex. näringsläckage i små hagar). Vi har öppnat upp oss och är medvetna om vår roll i samhället, har ett mycket bra djurskyddstänk baserat på hästens grundläggande behov och bra villkor för de människor som verkar inom näringen.