Glidit under radarn

- Hästnäringen har glidit under radarn ett bra tag nu vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete, säger Margareta Bendroth från Hushållningssällskapet. Vi måste börja vända blicken inåt och titta på våra egna verksamheter. Hur påverkar hästen och våra verksamheter klimatet och miljön och hur blir vi påverkade av klimatförändringarna, till exempel i vattenfrågan?

Näringsläckage

Ett exempel är hur hagarna är utformade och belägna med tanke på näringsläckage ut i vattendrag. Det här är ingenting som vi hästföretagare har behövt tänka på så mycket tidigare, men det är en fråga som lantbrukare inom de traditionella djurgårdarna har stenhårda kontroller på regelbundet. Men med den stora ökningen av hästar i landet, så blir det även inom hästnäringen en allt större och viktigare fråga.

Nina Nilsson från Länsstyrelsen i Kalmar och Greppa Näringen förklarade bland annat att vi behöver ha ”hårdgjorda” ytor kring utfodringsplatser där upptrampad mark är vanligt. Rådgivning och hjälp i frågan finns att få även för hästverksamheter.

Hållbar hästnäring - ur ett klimat- och miljöperspektiv

Camilla Välimaa från Hållbar Häst redogjorde först för hur klimatförändringarna ser ut på global nivå och hur allas arbete är viktigt för att förbättra och påverka utvecklingen i positiv riktning framtiden.

Hon fick oss bland annat att se hur vår konsumtion har förändrats. Hur vi, när vi går ut i stallet många gånger lämnar vårt miljötänk innanför dörren till huset, för att i stallmiljö blir storkonsumenter av till exempel täcken och schabrak till hästarna, av lädervaror som vi inte vet hur de tillverkats och hur vi har gått från att använda avlagda kläder som bra stallkläder till att köpa kläder för stallbruk som är ibland både finare och dyrare än de vi använder till vardags. Det var viktiga och nödvändiga ögonöppnare.

Hästen är en planetskötare, om vi ger den rätt förutsättningar.

Arbetssättet Lean - även för hästföretagare

Lean är en arbetsmetod som är utbredd inom såväl industrin som inom lantbruket men inte så vanligt inom hästnäringen. Det handlar om att jobba smart. Vad lägger vi tid på? Det finns många resurstjuvar att hitta och vi kan utveckla mycket inom hästnäringen för att se till att vi gör rätt saker, att rätt person används på rätt ställe och att vi faktiskt börjar med frågan vad kunden vill ha och är beredd att betala för.

Kvalitetssäkrad hästnäring

Erica Lindberg, LRF Häst avslutade dagarna med att initiera den nya kvalitetssäkring av hästverksamheter som tagits fram. Du kan läsa mer om den på LRF Häst hemsida. Häst i Sydost kommer att under 2020 arrangera ytterligare en branschdag.