Efter dialog med näringslivets organisationer representerade på regional nivå av LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna samt Sydsvenska Handelskammaren, har regionstyrelsen i Region Kalmar inrättat Tillväxtforum.

Syftet med forumet ska vara att stämma av aktuella strategiska frågor och agera gemensamt i frågor. Det kan vara frågor om infrastruktur eller att skapa en gemensam kunskapsplattform om viktiga frågor för näringslivets utveckling.

- Från LRF ser vi det som ett mycket bra initiativ för att utveckla regionen. Det känns bra att Region Kalmar ser de gröna näringarna är en viktig del i det arbetet, säger LRF Sydosts regionordförande Håkan Lundgren.

Tillväxtforum ska leda till att stärka samarbete med näringslivet och främja den regionala utvecklingen i länet. Ambitionen är att starta arbetet under hösten 2019.

- En viktig del i arbetet med att utveckla regionen och de gröna näringarna är livsmedelsstrategin, fortsätter Håkan.