Den smittsamma och dödliga virussjukdomen afrikansk svinpest som drabbar grisar och vildsvin, fortsätter att spridas inom EU och i vår närhet är det sju länder drabbade: Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern. Just nu pågår det även väldigt stora utbrott i Asien. 

Smittan sprids bland annat genom matrester

Tvärt emot vad många tror är den största risken för att sprida smittan till Sverige inte genom smittade vildsvin, utan genom semesterresor. Viruset överlever i de döda grisarnas kött och därför är charkuterier och andra livsmedelsprodukter av kött en stor risk. Myndigheterna uppmanar människor att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Hjälp till att sprida informationen

Nu är det snart semestertider och vi får hit många besökare från andra länder. Då är det viktigt att informera om vikten av att inte sprida smittan. Har du hyresgäster eller besökare på din gård eller vill bara hjälpa till att sprida informationen kan du ladda ner och sätta upp bra anslag om hur man minskar risken för smittspridning här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html

Vad ska jag göra om jag hittar ett dött/sjukt vildsvin?

Om man hittar döda eller sjuka vildsvin ska man omedelbart kontakta SVA. Tidig upptäckt är viktigt för kunna begränsa smittan. Jägare som kommer i kontakt med vildsvin under sin resa uppmanas också att tvätta kläder och stövlar för att minimera risken för spridning.

Fakta om afrikansk svinpest

Viruset klarar sig väldigt länge:

  • Upp till 10 dygn i avföring, i äldre litteratur upp till 3 månader
  • 70 dygn i blod i rumstemperatur
  • 15 veckor i kylda fläskprodukter
  • 6 månader i konserverad skinka
  • 18 månader i blod i kyl
  • I frusetblod eller fläsk kan smittan överleva i flera år upp till årtionden.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor, men kan orsaka stort lidande hos djuren och även ge stora konsekvenser för export.