Tio motioner varav fem om vildsvin

För Sydost del så hade vi tio motioner till stämman det är nog ett av de högsta motionsantal från oss.

Den fråga som var viktigast bland våra motioner var de fem motioner som handlade om vildsvin. Detta och tillsammans med övriga regioners vildsvinsmotioner gjorde att riksförbundsstyrelsen verkligen hade tagit frågan på största allvar.

Så innan motionsbehandlingen började så togs det ett uttalande från stämman där man verkligen lyfter fram arbetet med viltfrågorna.

  • LRF tar initiativ till en högnivågrupp dvs man bjuder in alla parter som på något sätt är inblandade i viltfrågorna för att så snabbt som möjligt få till åtgärder som förhindrar att jord och skogsbruk slås ut på grund av ett allt för högt vilttryck. Detta får ses som en mycket stor framgång. Vi kommer att från Sydosten vara mycket aktiva för att arbetet ska flyta på så snabbt som möjligt.

Klimatdebatten

I vår motion om klimatdebatten så bifölls den att man ska intensifiera arbetet med att förklara jord- och skogsbrukets viktiga roll i detta arbete. Det togs också ett beslut att öka arbetet inom klimat- och hållbarhetsarbetet för att på ett ännu klarare sätt visa att vi är en del av lösningen.

Övriga motioner fick också positiva svar.

Summan av kardemumman

Stämmans motto var kraften i landet och det var också det vi visade under det gångna året. Vi får hoppas att vi inte behöver visa kraften på samma sätt under det kommande året, utan istället använda den till att utveckla våra företag.

Riksförbundsstyrelsen känns bra för tillfället och så blev det en förstärkning genom att Mikaela Jonsson från vår styrelse fick en plats i riksförbundsstyrelsen. Christian Horn kom med i riksvalberedningen som också är positivt.

Som sammanfattning av stämman kan man säga, det finns en positiv känsla där jag hoppas att alla inom organisationen kan jobba mot samma mål. För ett hållbart jord och skogsbruk i världsklass.

Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost