Under det senaste samverkansmötet mellan länsstyrelsen i Kalmar, LRF Sydost och de andra aktörerna i branschen,  har LRF Sydost tryckt på för att få till en dispens för berörda jordbrukare att skörda foder på träda i Kalmar län. Nu har dispensen beviljats och man kan ansöka om den på ett enkelt sätt via ett webbformulär på länsstyrelsen i Kalmars hemsida.

Det finns även sedan tidigare en  generell dispens för tillskottsutfodring på betesmarker med särskilda värden.

Det här gäller Kalmar

Skörd av träda - För att få dispens för skörd av träda fyller du i och skickar in webbformuläret på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida. Formuläret finns under rubriken "Så här söker du dispens för skörd av träda" Du hittar formuläret här.

Stödutfodring på betesmarker med särskilda värden - Eftersom många betesmarker har påverkats negativt efter sommaren 2018 är tillväxten under försommaren 2019 under normal nivå. Det kan därför finnas behov av att stödutfodra även på marker med särskilda värden. Det finns en generell dispens som ger rätt att stödutfodra på betesmarker med särskilda värden. Rekommendationen är dock att, i första hand, stödutfodra på marker som inte har särskilda skötselvillkor gällande stödutfodring. 

 

Det här gäller i Blekinge

Inga särskilda dispenser är införda i Blekinge län.

Länk till länsstyrelsen i Blekinges hemsida 

 

Det här gäller i Kronoberg

Inga särskilda dispenser är införda i Kronobergs län.

Länk till länsstyrelsen i Kronobergs hemsida