Afrikansk svinpest (ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället.

Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder, skodon och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv. Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp
Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas.

Detta kan jägarna hjälpa till med:
Rapportera självdöda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.se eller genom att ringa till SVA på 018-67 40 00. Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner från SVA om hur du ska göra.

Andra råd till jägare

  • Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem! Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
  • Om du jagar utomlands i ASF-smittade länder kan du får smittat blod på dina kläder etc. Därför bör du rengöra dina kläder, skodon och utrustning från blodfläckar innan du använder dem i Sverige igen.
  • Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder, skodon och utrustning på samma sätt innan de jagar i Sverige.

På Svenska Jägareförbundets hemsida finns mer information om ASF riktad till jägare.

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

För att få in den nödvändiga informationen behöver vi jägarnas hjälp med provtagning, och vi ber er därför påminna dem om nedanstående:
De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg

Provtagningen inriktas på:

  • självdöda djur
  • sjuka djur
  • trafikdödade djur
  • normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken
  • Endast djur över ett års ålder ska provtas
  • Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet


På Svenska Jägareförbundets hemsida finns mer information om CWD riktad till jägare.

Kontakt
Om ni har frågor om övervakningen av ASF eller CWD kan ni kontakta
- Jordbruksverkets handläggare Maria Cedersmyg eller Karolina Wall (vx 035- 15 50 00), eller
- SVAs handläggare Neele Dose, Gustav Averhed eller Kaisa Sören (vx 018- 67 40 00).

Tack för er hjälp!