Hej medlemmar! Vi glömmer aldrig torkan 2018.

Tyvärr har det blivit nästan lika torrt i år på delar av Öland, vilket medfört att där är det foderbrist även i år. Men i många andra delar av Sydost och Jönköping har det kommit tillräckligt med regn för att ge tre bra vallskördar.

Därför vill jag uppmana er som har gott om foder att skörda allting. Det kan ge upphov till en bra affär för dig och en nöjd bonde som saknar foder i andra delar.

Maskinringen Småland hjälper till för att etablera kontakter mellan säljare och köpare.

Kontaktuppgifter till Maskinringen Småland:

Peråke Nilsson 0383-46 02 44, 0708-49 04 75 perake.nilsson@mrhoglandet.se 

Stort tack för din hjälp!

Hälsningar Håkan Lundgren, ordf. LRF Sydost