Grunden till dagens lagstift­ning skapades på 1500-talet och visst ska man ha respekt för his­torien, men i detta fallet har vi nog passerat bäst-före-datumet.

Vad gör då LRF för att få till en förändring? Jo, vi bjuder in de som beslutar om lagar, det vill säga våra riksdagsledamöter – i reportaget här kan du läsa hur det gick.

Vi vet att det kommer att behövas mineraler i framtiden men processen för att utvinna dem måste förändras radikalt. Den minerallag vi har nu är uppbyggd kring den svenska staten som projektör och där en utökad gruvdrift var ett sätt att öka välståndet i landet.

Nu är det utländska bolag som försöker att skapa snabba vins-ter. Bergsstaten trampar på markägarna genom att ge företag tillstånd att gå in och undersöka markerna bara ge­nom att fråga. I bästa fall skick­as ett brev till markägaren – om man hittar adressen.

Man kan göra jämförelsen med att jag tar din bil och bara skickar en underrättelse till Transportstyrelsen som kanske meddelar dig att bilen är borta – men hur länge den är borta kan man inte säga, det beror på hur länge jag behöver den.

Vi hoppas att våra folkvalda tar till sig av det vi från LRF och berörda markägare berättar och att de ser att vi behöver en modern lagstiftning om mine­raler som lyfter äganderätten på ett mycket mer konstruktivt sätt. Att värna äganderätten är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar.

Lev väl i den vackra hösten.

Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost