Sedan tillträdet på VD-posten den 1 augusti 2019 har Anna Karin främst arbetat med att lära känna organisationen och tillhörande dotterbolag. Men nu under hösten 2019 och våren 2020 kommer hon också att fokusera på att få grepp om de olika regionerna och träffa medlemmar, vilket hon gör med en turné genom Sverige – och nu är det Sydost och Jönköpings tur.

- Vi är mycket glada för Anna Karins besök. Det är roligt och viktigt att hon besöker medlemmarna i hela Sverige. Det visar verkligen på ett genuint intresse för våra medlemmars olika förutsättningar, möjligheter och problematik. I vårt område står viltskadorna högt på agendan, likaså äganderättsfrågorna och under dagen ska vi besöka några gårdar och visa hur det ser ut i verkligheten, berättar Karin Eickhoff, regionchef för LRF Sydost och Jönköpings län.

Anna Karin är chef för Sveriges största småföretagarorganisation med nära 120 000 företagsmedlemmar och det är hennes första besök i regionerna.

För mer information om besöket kontakta Sarah Ejermark, strategisk kommunikatör LRF – 072 – 083 32 25, sarah.ejermark@lrf.se

För mer information om LRF Jönköping & Sydosts verksamhet, kontakta: Karin Eickhoff, regionchef LRF Jönköping & Sydost – 070-694 13 01, karin.eickhoff@lrf.se

För pressbilder: https://www.lrf.se/om-lrf/press/pressbilder/anna-karin-hatt-pressbilder/