Några tips på aktiviteter under dagarna är:

Hållbar mat i ett konstigt klimat

Plats: Växjö Konserthus
Tidpunkt: 2019-09-13 14.00-15.00
Föreläsare: Jens Berggren, Hållbarhetsexpert, LRF

De gröna näringarna hör till de sektorer som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringens effekter. Kraftigare extremväder med torka, stormar, bränder och översvämningar förutspås inträffa allt oftare. Även om Svenskt lantbruk hör till världens absolut mest hållbara, behöver vi ställa om för att bli ännu mer klimat- och miljöeffektivt. Vi står inför stora utmaningar och förhoppningar.

Lantbruket anses, med all rätt, sitta på flera av lösningarna till den globala klimatutmaningen och vara grunden i en cirkulär ekonomi genom att ersätta fossila produkter, binda kol och omvandla restprodukter till nya nyttigheter.

Samtidigt som det verkar bli allt svårare att bedriva ett effektivt lantbruk med allt konstigare väder måste vi försöka avstå från de hjälpmedel i form av billig energi, växtskydd och konstgödning som mer än tredubblat den globala matproduktionen de senaste ca 50 åren. Och trots de svårigheter som ser ut att drabba svenskt jordbruk verkar Sverige globalt sett vara lyckligt lottat. Vi måste därför ta ett större ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen som behöver öka med ca 50% till 2050.

Vi behöver alltså bli bättre på att producera mat, bränslen och nya material under svårare omständigheter, med minimal användning av våra vanligaste hjälpmedel. Hur vi ska klara av det? Tillsammans!

Anmäl dig via webben: http://www.matsmaland.se/seminarier/

Klimatsmart viltkött i storköken

Plats: Växjö Konserthus
Tidpunkt: 2019-09-13 11:00 - 12:30
Föreläsare: Torsten Mörner

Diskutera viltköttets potential och vilka möjligheter som finns för att servera mer viltkött i kommunernas och regionens storkök. En expert från viltakademin kommer inleda, följt av en paneldiskussion med tre politiker, en representant från Ryssbygymnasiet, verksamhetschef kost och restauranger på Regionen och en kock från Regionen. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen och LRF Sydost.

Anmäl dig via webben: http://www.matsmaland.se/seminarier/

Cirkulär livsmedelsproduktion och konsumtion av fisk och grönsaker

Odling av fisk och grönt har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning. Hur skall vi odla så att det blir ännu mer hållbart och proteineffektivt? Refarm Linné anordnar i år möjlighet att delta i spännande studiebesök (13/9) samt äta en spännande middag med hållbart odlade fiskar från Sverige (12/9). Sista anmälningsdag för eventet har passerats (31/8), men besök gärna hemsidan för information och kontakt:

Läs mer på: https://refarmlinne.se/refarm-linne-kurser/studiebesok-till-odevata-fiskecamp-aros-gardsfisk-13-september/