Generellt så brukar synpunkter från markägare/markägarrepresentanter vara ganska få i såna här frågor. Det är därför viktigt att vi är med och ger våra synpunkter som markägare nu när naturvårdsverket ska uppdatera sina "Allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang" och därför ber vi dig klicka på nedanstående länk och ge dina synpunkter!

Det här gäller alla typer av friluftsarrangemang såsom mountainbikes-tränings/tävlingsgrupper,  löptävlingar, fjällmaraton, geocaching, paintball, men även stora långvariga läger mm.

Här hittar du enkäten om Allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang

Mer information om enkäten hittar du här och om arbetet med översynen här.