Vilka är samarbetspartnerna i Livsmedelsstrategin för Kronoberg?

Det är LRF Sydost, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg. Dessutom är Destination Småland väldigt aktiva i genomförandet av de olika aktiviteterna.

Vilka prioriterade områden arbetar vi tillsammans med?

Under 2019 har vi bland annat gjort en kartläggning av primärproducenter, förädlare, butiker, restauranger och offentliga kök för att därefter skapa gemensamma mötesplatser för dem. Mötesplatserna har varit i form av träffar och dialogmöten med syftet att knyta kontakter, lära av varandra och få inspiration. Vad vi förstått har det varit en aha-upplevelse för många att det finns så många olika aktörer i branschen t.o.m inom den egna kommunen som man inte har haft kännedom om. Vi har generellt för få livsmedelsförädlare i Kronobergs län och jobbar därför med att få upp intresset och kunskapen kring förädling.

Vad är det som har dragit mest folk i aktiviteter hittills?

Vi har till exempel haft tre fullsatta vilthanteringskurser som riktat sig till jägare. Kursen handlade om hur man som jägare tar hand om viltet på bästa sätt för att enklast kunna sälja den. Det är framförallt hygienen efter man har skjutit den som är viktig. Detta är en del i en satsning på att få ut mer vildsvin på tallrikarna.

Vad har ni för aktiviteter framåt?

Den 7 november kommer vi att hålla en kunskaps- och dialogdag om regler inom livsmedelssektorn med fokus på livsmedelsförädling och försäljning med Per Nilsson från Eldrimner. Den 10 november har vi en framtidsdag för mat och turism med fokus på rådgivning för folk som vill starta livsmedelsförädling och måltidsturism. Titta i Länsstyrelsens aktivitetskalender och anmäl dig till båda dagarna.