- Vi har stor potential att öka vår livsmedelsproduktion här i Sydost och behöver därmed arbetskraft för att möta behovet. Vi har många bra naturbruksgymnasier och även möjlighet att byta karriär för vuxna som vill arbeta inom de gröna näringarna, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF Jönköping & Sydost.

Dagarna hölls på tre olika platser i Sydost; Kalmar, Vimmerby och i Bräkne-Hoby och var mycket välbesökta. Över 500 personer deltog totalt.

Dagarna är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet, LRF, Arbetsförmedlingen, länsstyrelser och regioner.

Läs mer på Hushållningssällskapets sida: