Upprinnelsen till mötet är att Kalmar Veterinärstation meddelade Jordbruksverket i juni 2019 att de inte kunde ansvara för den veterinära beredskapsverksamheten för stora djur i länet efter årsskiftet 2019/2020. Anledningen är brist på personal, då de i dagsläget bara är två veterinärer.

- Antalet djurbesättningarna har minskat i antal och vi har gått från fem veterinärer till att nu bara vara två, och då är det inte möjligt för oss att kunna erbjuda en heltäckande jourverksamhet, säger Richard Carlzén från Kalmar veterinärstation.

Säkerställa tillgång på djursjukvård

Jordbruksverket har ett uppdrag av staten att se till att säkerställa tillgången på veterinärer och att det finns tillgång till djursjukvård dygnet runt om det finns djurskyddsskäl. Distriktsveterinärernas mottagningar finns i de områden där det inte finns privata initiativ och deras uppgift är att tillhandahålla primärvård. Men de har svårt att hitta personal.

- Vi har väldigt svårt att få tag på veterinärer som vill jobba i fält idag, Många vill jobba som smådjursveterinärer på en klinik. Det finns också ett ökat behov av avancerad veterinärvård för sällskapsdjur som bidragit till bristen,säger Fredrik Weimarsson, regionchef Distriktsveterinärerna Syd.

Vill samarbeta med privata aktörer

Det man önskar från Jordbruksverkets sida är att få till ett samarbete i Kalmarområdet där fler privata veterinärer går in i ett frivilligt beredskapssamarbete.

Anna Wretling Clarin på Jordbruksverket flaggade också för att de tittar på en lösning för att kunna ersätta privata veterinärer för att ta en del av beredskapen.

Otrygg situation för djurägare

Idag finns ingen långsiktig och hållbar plan för att kunna tillhandahålla en heltäckande jourberedskap för lantbrukets djur och det kan ha stora konsekvenser för en djurägare. I dagsläget stöttar Distriktsveterinärerna upp Kalmar Veterinärstations beredskapsarbete med en veterinär som arbetar en vecka i månaden på kvällar och helger i Kalmarområdet.

- Det känns väldigt otryggt. Särskilt nu i kalvningstider, säger Johan Wirblad och Henrik Jeansson från LRFs kommungrupp i Kalmar. Skulle någonting hända vid en kalvning och jag behöver akut veterinärvård och ingen kan komma så är ju enda alternativet avlivning och det känns ju inte bra på ett annars fullt friskt djur.

Långsiktiga lösningar efterlyses

- Jag söker den långsiktiga, hållbara lösningen på problemet. I vår region har vi ett stort behov och jag tror att Jordbruksverket behöver tänka nytt för att möta samhällets behov. Problemet med osäker tillgång till akutveterinärer för lantbruk och häst är inte lokalt utan idag en riksfråga som blir alltmer bekymmersam, säger Karin Eickhoff, regionchef LRF Sydost.

Har du tankar och idéer?

Jordbruksverket är intresserade av tankar och idéer i ämnet så maila vetberedskap@jordbruksverket.se för att lämna dina synpunkter. Deadline är den 14 februari 2020.