Direktförsäljning blir temat när ny turné med Mathantverksdagar startar i januari

Eldrimner hälsar alla mathantverkare, producenter, konsumenter och alla övriga intresserade välkomna till temadagar om Mathantverk och direktförsäljning. Vi kommer att prata om alla möjligheter som kan finnas, från REKO-ringar och professionell marknadsförsäljning till franska system med gemensam producentbutik och AMAP-försäljning.

I samband med mathantverksdagen ger vi er möjlighet att köpa och sälja produkter. Läs mer om detta på eldrimner.com/mathantverksdagar under det län du är intresserad av.

22 januari, Västersläts Gård, Kalmar län

23 januari, Flättinge Gårdscafé, Jönköpings län

 5 februari, Barkhults Gård, Kronobergs län

6 februari, Äggaboden, Blekinge län

Jönköping och Kronoberg blir fokuslän 2020

Under 2020 kommer Eldrimner ha lite extra fokus på Jönköping och Kronoberg dessa län och hålla kontakt med en referensgrupp i respektive län, försöka ordna fler kurser samt anordna inspirationsdagar. I december åker Bodil och Anna på möten i Växjö respektive Jönköping med referensgrupperna.

Har du synpunkter på eller vill ha mer information om Eldrimners arbete med fokuslän får du gärna kontakta Anna Berglund på anna@eldrimner.com 

Fakta om Eldrimner

Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.