Det här gäller

EU-förordningen om det här innehåller ett förbud mot att avsiktligt låta dessa arter reproducera sig, växa eller odlas. Det innebär att om en fastighetsägare eller -innehavare fått kännedom om att någon av arterna finns på fastigheten måste den bekämpas aktivt. Det gäller privatpersoner, kommunala och statliga fastighetsägare och bolag som äger fastigheter.

Enligt EU-förordningen är det också förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter.

Det finns också en skyldighet att rapportera in fynd också, skyldigheten framgår av EU-lagstiftningen (EU nr 1143/2014).

Den svenska förordningen pekar inte ut vem av fastighetsägaren och rättighetsinnehavaren som har det yttersta ansvaret. Det kan därför finnas anledning att reglera det parterna sinsemellan sig.

Det här är de listade invasiva arterna

Kan jag få ersättning för mina åtgärder?

I dagsläget finns det inga särskilda bidrag att söka för att finansiera åtgärder mot invasiva främmande arter, utan det är varje fastighetsägares/-innehavares ansvar att själv finansiera åtgärderna. Generellt kan man säga att ju tidigare man bekämpar arterna desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden.

Behöver du hjälp och råd?

Kontakta Peråke Nilsson på Maskinringen Småland för mer information 070-849 04 75

Vill du läsa ytterligare hittar du det här:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Invasiva-frammande-arter/Frammande-arter--ansvarsfordelning/

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Här rapporterar du:

https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter

Kvällsträff med information i Kronoberg

Varmt välkomna till en kvällsträff där Länsstyrelsen i Kronoberg informerar om länets invasiva främmande arter.

Datum och plats: Onsdagen den 18 mars kl 18:00 till 21:00, Kulturens hus i Alvesta, B-salen.

Anmälan: Anmäl er senast den 25 februari till Anton Lidh på e-post anton.lidh@lansstyrelsen.se eller till telefonnummer 010-22 37 489. Kvällens träff är kostnadsfri och fika ingår.