Vildsvinsproblematiken ett fokusområde

Ett starkt fokusområde under året har varit att lyfta fram problematiken med vildsvin i jordbruksmark och hur detta kan hanteras. Ett antal kurser på temat hur man på rätt sätt ska hantera djuret efter skottet för att på bästa sätt kunna ta till vara på köttet och sälja det vidare har arrangerats för jägare. Totalt har omkring 150 jägare deltagit vid tre olika träffar.

Det har även bjudits in till både styckningskurs och förädlingskurs vad gäller vildsvinskött.

- För att nå ut även till de offentliga köken har vi haft kurser i tillagning av viltkött för ett antal skolkockar vilket lett till mer viltkött även i de offentliga köken. Här gäller det ju att upphandlingen ger utrymme till att vidga sitt sätt att upphandla kött. Många kockar är positiva till köttet bara de får tillgång till det, säger Ann-Cathrine Carlsson.

Inom primärproduktionen har det under senaste året arrangerat ett par studieresor för Kronobergs nötköttsproducenter med bra uppslutning och gott resultat.

Möjligheter för fårkött

Fåravelsförbundet hade vid årsmötet februari 2019 en önskan om att eventuellt anordna en Fårets dag 2021 och ville veta mer om andra läns upplägg. Med stöttning från livsmedelsstrategin och ett fantastiskt arbete av alla i deras styrelse och LRF:s lokalavdelning Mellersta Kinnevald genomförde de en otroligt välbesökt Fårets dag redan hösten 2019. Uppskattningsvis besökte omkring 1500-1600 personer dagen och nu hoppas arrangörerna på en uppföljning för en ny Fåret Dag till hösten 2020. Välkomna dit!

När arbetsgruppen för strategin hörde sig för kring intresset för en kurs om att starta upp med får fick de ett fantastiskt gensvar. Nära fyrtio deltagare, varav många yngre, gick i januari på kurs om att starta med fårproduktion.

- Idag har vi en väldigt låg självförsörjningsgrad på fårkött. Här finns det möjligheter som vi genom livsmedelsstrategin också kan skapa en arena för. Kronobergs fåravelsförening bestod innan detta möte av ca 85 personer, tänk vad det här nytillskottet kan göra för framtiden. Inte minst med tanke på medelåldern på de som deltog på kursen, säger Ann-Cathrine Carlsson.

Läs mer om strategin

Livsmedelsstrategin i Kronoberg har en Facebook-sida där du kan följa arbetet. Här hittar du den!

Strategidokumentet i sin helhet finns att ladda ner här, via länsstyrelsens hemsida.