Gör strategin någon nytta i verkligheten?

Jag är lyckligt lottad som får arbeta på Jordbruksverket med frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat! Jordbruk, Livsmedel, Måltider och Landsbygdsutveckling, allt förenat i livsmedelsstrategin. Gör strategin någon nytta i verkligheten? Ja det gör den. Den ger oss en gemensam grund och målbild att utgå från när vi tar tillvara potentialen inom och mellan varje led i livsmedelskedjan.

Hela landet bubblar av aktivitet

I höstas anordnade vi sex klusterträffar på olika håll i landet och träffade då människor som arbetar regionalt och lokalt med att skapa förutsättningar och handfast bidra till att målen i livsmedelsstrategin nås. En väldigt givande turné, efter att ha hört och sett om allt som händer så är jag väldigt hoppfull, det bubblar verkligen i hela landet.

Att exempelvis få höra om det goda aktörssamarbete och förmåga att ta ett helhetsgrepp kring alla led i livsmedelssystemet som man har i Norrbotten. Hur det formligen bubblar av projekt i Halland med tighta samarbeten och entreprenörsanda som grund. Stockholm som nu tar avstamp i sin färska genomtänkta strategi, med 25 % av befolkningen och 3 % av livsmedelsproduktionen.

Fler hängrännor och färre stuprör

Mycket bra händer MEN det finns såklart en del som kan bli bättre. Jag slås av att vi inte alltid lyckas med helheten utan lägger oproportionerligt mycket tid och resurser på att jobba med en del och tappar helt en annan. Synkar inte alla delar så får vi inte ihop kedjan.

Vi är på god väg att börja samverka bättre i hela kedjan men fler hängrännor och färre stuprör behövs.

/

Eva Sundberg
Koordinator för uppdrag att främja samverkan kring det regionala arbetet med livsmedelsstrategin