- Det var ett bra och intressant möte och jag blev positivt överraskad över att de hade så många produkter från regionen. Vi tror att vi kan fortsätta arbeta tillsammans med kostcheferna i ett nätverk i enlighet med livsmedelsstrategins mål och syfte, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare LRF Sydost. 

Kostchefer träffades på CLUK

Det är i Carlshamns mejeris gamla lokaler som CLUK ”Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn” har sin verksamhet. Och det var en passande plats för ett möte med kostcheferna från länets alla kommuner samt representanter från regionen när man skulle prata om offentlig upphandling, regional livsmedelsproduktion med mera. Mötet initierades av LRF tillsammans med arbetsgruppen för Blekinges livsmedelsstrategi.  

Odla åkerärta i Blekinge?

Ett syfte med träffen var att informera och berätta om vad LRF:s medlemmar producerar, samt vad övriga livsmedelsföretagare i länet gör. Rose-Marie Winqvist berättade också om LRF och dess verksamhet både nationellt och regionalt. Vad görs inom den regionala livsmedelsstrategin i Blekinge, samt möjligheter länet med den nationella och dess nya handlingsplan. BengtOlof Nilsson från Olofströms kommungrupp var på plats och han pratade varmt om möjligheten att få mer regional mat på dom offentliga tallrikarna samt att kanske kunna odla åkerärta  som skulle kunna vara en råvara in till det gröna mejeriet som finns lokaliserat som granne till CLUK i de gamla livsmedelslokalerna i Karlshamn. 

Naturligt intresse för regionalt producerad mat

Därefter fortsatte diskussionen om den regionala upphandlingen. Positivt och glädjande var att kostcheferna redan använde och planerade för regionalt producerad mat på de offentliga tallrikarna, som till exempel rotfrukter och bröd.  

Det fanns ett naturligt intresse för fler lokalt producerade produkter och kostcheferna uttryckte att även fast de var tvungna att hålla sig inom LOU ”lagen om offentlig upphandling” så fanns det vägar fram om man var lite kreativ. 

Diskussionerna fortsatte om ekologiska varor och det visade sig att alla Blekinges kommuner har en bestämd procentuell sats över hur mycket ekologiskt som ska upphandlas. Den kommun som var högst hade 60% ekologisk upphandling.  

- Det skulle vara bra att ha en siffra satt på hur mycket som ska vara lokalt/regionalt producerat, säger Rose-Marie Winqvist. Då skulle det bli ännu tydligare att det är eftersträvansvärt att handla från vårt närområde. Vilket också skulle vara bra för den regionala självförsörjningsgraden. Det blir mycket som får importeras om kommunerna ska nå sina ekologiska mål, fortsätter Rose-Marie. 

Bertas gula ärtor och vegansk glass

Innan mötet avslutades fick alla provsmaka Bertas gula ärtor i form av en boll, samt en vegansk glass från det Gröna Mejeriet och Rose-Marie erbjöd alla kostchefer möjligheten att komma ut på studiebesök hos våra medlemmar för att se hur produktion i det moderna lantbruket ser ut. 

Samlastningslokal på gång

Nämnvärt och väldigt bra är att Karlshamns kommun är på gång att starta upp en samlastningslokal dit producenter kan komma och lämna sina produkter och där kommunen kommer med en bil och kör ut många produkter samtidigt till sina offentliga verksamheter. Ett mycket miljövänligt och bra initiativ som kommer att starta upp under våren. 

Vill du veta mer om Blekinges livsmedelsstrategi och om vilka aktiviteter som genomförs, kontakta Rose-Marie Winqvist rose-marie.winqvist@lrf.se 010-184 44 96 

FAKTA OM CLUK - http://cluk.se/om-clu/ 

CLUK står för ”Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn” och är en neutral aktör som hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. De arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna. CLUK är ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin. 

CLUK har en flexibel anläggning anpassad efter företagarens önskemål, med avseende på produkt och process. Den mesta tekniska utrustningen hyrs in och önskad processlinje byggs upp efter behov och kan därmed varieras från en försöksomgång till en annan. Den mest använda utrustningen är däremot stationär.