Maskinring Småland upprätthåller idag ett resursregister över lantbrukarnas gödseltunnor och även andra resurser som kan användas för att hjälpa bland annat räddningstjänsten vid bränder, översvämningar och stormar. Scenarion som blir allt vanligare.

Landsbygden en stor resurs

Peråke Nilsson, verksamhetsansvarig vid Maskinring Småland framhäver att lantbrukarna och deras maskiner och kompetens är en stor resurs som alltid finns bakom räddningstjänsten. - Det behöver inte bara handla om bränder och släckningsarbete, utan vid stora regnmängder pumpar vi vatten och när det stormar så kan vi röja vägar. Landsbygden är verkligen en resurs att räkna med vid krissituationer.

Har du en gödseltunna eller andra resurser som kan användas vid en kris?

För att hålla registret så aktuellt som möjligt behöver Maskinring Småland hjälp med att inventera vilka resurser som finns, tillsammans med grundläggande information om lantbruksföretagen.

Klicka på länken nedan och skicka in dina uppgifter. Alla uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Här är länken till registreringsformuläret - den tar bara ett par minuter att fylla i.

Har du frågor kring enkäten eller Maskinring Småland kontakta Peråke Nilsson på info@mrsmaland.se.