Webbinarierna hålls vid två tillfällen; måndagen den 16/11 kl. 18.00-19.30 och måndagen den 23/11 kl. 10.00-11.30.

Webbinariet passar dig som:

  • Är på väg ut i arbetslivet, antingen som anställd eller som företagare inom hästsektorn.
  • Är arbetsgivare eller/och företagare inom hästsektorn.
  • Är verksam som lärare inom naturbruksgymnasium, hästnäringens riksanläggningar eller liknande utbildningsverksamheter

God myndighetsutövning

LRF arbetar kontinuerligt med saker som kan göra vardagen bättre och lättare för sina medlemmar. Till exempel har LRF fått ett uppdrag av sina medlemmar att – Arbeta för en generell kvalitetssäkring av myndighetsutövningen.

Målet med LRFs arbete är att medlemmarna i olika sammanhang, i möten med olika myndigheter, ska märka en förändring bland annat i:

  • myndigheternas attityd och sätt att se på företagande
  • att de visar bättre förståelse för företagens situation
  • att handläggningen baseras på rätt kompetens
  • dialogen, servicen och ett gott bemötande
  • att skriftlig information och beslut är begripliga och väl avvägda och proportionerliga.

Dialogen mellan Skatteverket, LRF Häst, Ludvig & co (tidigare LRF Konsult) och andra branschorganisationer inom hästnäringen är ett exempel på sådant påverkansarbete som förs har förts under några år i form en nationell hästarbetsgrupp. Dialogen som Skatteverket har haft med projektet Häst i Sydost är exempel hur man har arbetat på regional nivå.

– De samtal och möten som jag har haft med Skatteverket har varit enkla, konstruktiva och öppna. Vi har lyft upp såväl deras uppdrag som hur en del av våra företagare upplever kontakten med dem. Jag upplever att Skatteverket verkligen strävar efter att vilja hjälpa våra verksamma att göra rätt, att hitta nya metoder att nå våra verksamma och att aktivt arbeta för att motverka osund konkurrens. - säger Maria Hjelm Nilsson, projektledare Häst i Sydost.

Skatteverket har sedan länge en välutvecklad och omfattande informationsverksamhet, vilket innebär att gruppinformationer arrangeras, både i egen regi och i samverkan. Syftet med gruppinformationerna är att man ska uppleva att det är enkelt och smidigt att lämna uppgifter och utföra sina ärenden (hantera sin situation).

Anmäl dig till webbinarierna:

maria.hjelm.nilsson@lrf.se senast den 11/11. Ange telefonnummer och e-post i din anmälan samt vilket datum du vill vara med.

Övrig information:

Vi bjuder in via Microsoft Teams. Ladda gärna ner Teams-appen i god tid innan och testkör så att du vet att det fungerar. Din dator behöver ha högtalare och mikrofon.

Kostnadsfritt

Välkomna!