Hur har söktrycket sett ut på era tre skolor?

– Vi har haft ett mycket bra söktryck inför höstens intag, i dagsläget har vi 583 elever totalt på de tre Naturbruksgymnasierna i Gamleby, Ingelstad och Kalmar.

Vilka inriktningar är mest populära?

- Det varierar väldigt mycket från år till år. I år var det Lantbruk och Djursjukvård samt Bygg & anläggning vid Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet. På Naturbruksgymnasiet Kalmar var Djurvård och Skogsbruk populärt.

Finns det utbildningar för vuxna?

– Ja, på Naturbruksgymnasiet i Kalmar håller man utbildningar för vuxna inom Lantbruk, Djurvård
och Trädgård.

Vill du komma i kontakt med Tova? tova.johansson@nbgkalmar.
se, 076-641 58 01.