Många av dagens unga kommer aldrig i kontakt med svenskt jord- och skogsbruk. Vi ser också att flertalet unga dessutom har en missvisande bild av hur de gröna näringarna ser ut och dess betydelse för samhället.

Om vi ska få ungdomarna att vilja göra kloka och genomtänkta val för en hållbar framtida värld behöver vi beröra och engagera dem, visa hur viktiga de gröna näringarna är för att bevara en etisk och hållbar livsmedelsproduktion och biodiversitet. Vi måste även berätta för dem att vi kan erbjuda attraktiva arbetsplatser med goda framtidsutsikter och vi behöver få dem att förstå varför man ska välja just svenska produkter.

Ett bra sätt att göra det är att öppna våra gårdar, visa att vi finns, vad vi gör och vilka vi är. Ett fysiskt besök på en gård får ofta många positiva reaktioner, där har vi unika möjligheter att beröra alla deras sinnen, engagera och intressera.

Här kan LRF lokalt göra stor nytta. Kontakta skolorna och bjud in till gårdsbesök, erbjud möjlighet att få ta del av fakta och information om de gröna näringarnas fördelar och positiva effekter för oss alla, djur, människor, klimat, miljö och natur.

Många kommungrupper och lokalavdelningar gör i dag ett superviktigt jobb och samarbetar även med andra intresseorganisationer – låt oss inspireras av varandra och dela goda idéer. Mer sådant. Låt oss vara en enad kraft och ge Sveriges unga möjlighet att göra kloka och medvetna val samt att lockas till vår bransch, våra produkter och tjänster. Vi är en del av framtiden.

// Eleonor Nilsson, ledamot Sydosts regionstyrelse och ansvarig för barn- och ungdomsfrågor.