Samarbeten för att hjälpa hästhållare

Under september och oktober har Häst i Sydost, i samarbete med LRF Häst och Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) lyft just det här. Man har med hjälp av tjänstepersoner från länsstyrelsen, miljötillsynsansvariga från ett flertal kommuner samt rådgivare från Greppa Näringen haft fokus på hästgödselns påverkan på miljö och klimat och hur man kan arbeta för att minska dess klimatpåverkan.

Genom olika aktiviteter, såväl digitala som fysiska har man samlat hästhållare från hela landet och på det sättet gett dem möjlighet att inhämta kunskap, dela tips med varandra och på ett avdramatiserat sätt möta myndighetspersoner från olika kommuner.

- Intresset har varit stort och det har varit bra möten. Den gemensamma nämnaren genom dessa träffar har varit att vi gör en hel del bra saker redan och vissa saker, som innebär stora förbättringar för den miljömässiga hållbarheten, behöver inte innebära stora kostnader utan ofta endast nya rutiner och nya arbetssätt. Det som är extra positivt är att en del åtgärder dessutom innebär ökad djurvälfärd, minskat parasittryck och minskade kostnader, säger Maria Hjelm Nilsson, projektledare Häst i Sydost

Marias tips på vad du kan göra hemma:

• Mocka rasthagar, så ofta du kan. (Mockar du varje dag så minskar läckaget med nästan 80%.)
• Kontrollera hästens grovfoderbehov genom uträknad foderstat och undvik foderspill i hagar
• Minska överutfodring av kraftfoder genom att räkna ut foderstaten
• Hårdgör ytor vid utfodringsplatser så det inte blir söndertrampat
• Möjliggör att använda fler grindar för in- och utsläpp
• Betesplanering – om möjligt låt betena vila
• Putsa beteshagarna för att utnyttja hela ytan
• Underhåll av diken och stängsla bort befintliga diken
• Se över din lagringsplats för gödsel - är det risk för näringsläckage från den, planera och genomför de åtgärder som krävs

Att göra de här sakerna bidrar inte bara till att minska näringsläckaget från gödseln utan samtidigt förbättrar man hygienen i hästhagen och minskar foderkostnaderna.

Se över hela verksamheten för en hållbar hästnäring.

För att minska vårt totala klimatavtryck räcker det emellertid inte bara att vi tänker på hästgödselns påverkan på miljön utan de verksamma behöver se över hela verksamheten. Inte heller detta behöver innebära kostsamma investeringar.

- För att det inte ska kännas som en betungande del så börja med att identifiera det du säkert redan gör och utforma sedan en önskelista för att ta ditt arbete vidare, börja med det enkla, säger Maria

Tips på åtgärder som bidrar till öka vår klimatmässiga hållbarhet:

• Återanvänd och laga din utrustning till häst såväl som till ryttare
• Köp begagnat
• Sopsortera i stallet
• Köp lädervaror som är naturgarvade
• Byt till LEDbelysning
• Tänk på vilket vatten du använder, till vad och hur mycket

Mer tips och information om det klimatmässiga hållbarhetsarbetet:

Hållbar häst – planetskötare, Hästen och hållbar utveckling. http://xn--hllbarhst-12ae.se/

Lövsta Future Challenge – Hållbarhetspris, http://lovstafuturechallenge.se/lfcs-hallbarhetspris/

Julmyra Horse Center, https://www.julmyrahorsecenter.se/om-julmyra-horse-center/projektarbeten

Race for the Baltic - Varje skit räknas, https://www.varjeskitraknas.nu/, https://www.raceforthebaltic.com/horse-project

Greppa Näringen, ny hästmodul, http://greppa.nu/, https://hastsverige.se/nyheter/gratis-miljoradgivning-via-greppa-naringen/

Miljöhusesyn, http://www.miljohusesyn.nu/s/6

Jordbruksverket, https://jordbruksverket.se/

Vårt intresse för klimat och miljö har ökat på flera plan. Nu gäller det att det fortplantas ut i stallen så att vi fortsätter arbetet även där.

Vill du veta mer om Häst i Sydost och det arbete som vi gör?

Kontakta Maria Hjelm-Nilsson maria.hjelm.nilsson@lrf.se