Syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar och förståelse för hästnäringen i området. Projektet har arbetat med aktiviteter inom tre fokusområden:

  • Kompetensutveckling för företagare
  • Besöksnäring och attraktiv region
  • Dialog och samverkan

Företagare har fått möjlighet till egen kompetensutveckling inom till exempel affärsmässigt företagande, hållbarhet och självledarskap. Ridvägar har utvecklats i samarbete med  landsbygdsföreningar och konstruktiva dialoger med myndigheter som t.ex. Skatteverket har bland annat mynnat ut i informationsmaterial speciellt riktat till hästverksamheter.

Mitt arbete började 2018 då jag bland annat medverkade i framtagandet av en Nationell strategi för hästföretagande. Det här var en mycket bra start för mig och projektet, för med detta strategiarbete i ryggen kände jag att jag med ännu större övertygelse kunde arbeta målmedvetet för att befästa hästfrågorna i den region jag var verksam inom.

Arbetet har gett frukt och nu övergår hästföretagarfrågor som en del av LRF Sydosts linjeverksamhet. Jag kommer att fortsätta arbeta en bit i på det nya året men sedan fortsätter jag som förtroendevald inom LRF, i min kommungrupp och jag kommer att fortsätta att lyfta hästfrågor.

Det är dags att vi hästföretagare tar plats.

// Maria Hjelm Nilsson